Agnieszka Zembek

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczanie zdobywała w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na stanowisku asystenta sędziego, a także w warszawskich kancelariach adwokackich.

Zawodowo interesuje się kwestiami dotyczącymi zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentuje wykonawców zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia jak i przed organami państwowymi (Krajowa Izba Odwoławcza) oraz sądami.

Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z powodzeniem przeprowadziła wiele postępowań w sprawach rozwodowych, o alimenty, a także spraw opiekuńczych w tym również z wątkiem międzynarodowym.

Swoim klientom zapewnia wsparcie oraz reprezentację również w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, a także stwierdzenie nabycia oraz dział spadku.