Beata Lomperta

Adwokat – członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka wydziału prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jej doświadczenie zawodowe koncentruje się głównie w obszarze prawa upadłościowego (obejmującego zarówno upadłość konsumencką jak i upadłość przedsiębiorców) oraz prawa restrukturyzacyjnego (w tym wyboru właściwego rodzaju postępowania zapewniającego najszybszą i najbardziej efektywną restrukturyzację). Reprezentuje Klientów w toku postępowań upadłościowych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

Specjalizuje się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, w tym reprezentowaniu osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Posiada również doświadczenie procesowe i pozaprocesowe w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z sektora bankowego.