Karol Wenus

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w największych kancelariach w Polsce.

Przez kilka lat był liderem kilkunastuosobowego zespołu procesowego zajmującego się postępowaniami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi z zakresu umów kredytów i pożyczek. Zespół pod jego nadzorem prowadził kilka tysięcy spraw sądowych i pozasądowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów sektora finansowego.

W centrum jego zainteresowań zawodowych znajdują się również kwestie dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dotyczy to zarówno reprezentowania organów postępowania upadłościowego (syndyków), jak i samych upadłych.

Specjalizuje się także w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, w tym reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych. Reprezentując pokrzywdzonych uzyskał na ich rzecz obowiązki naprawienia szkody na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

Nieobca pozostaje mu także specyfika rynków finansowych – jest wiceprezesem Fundacji Invest Cuffs Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych. W strukturach Fundacji jest od samego jej powstania. Doradza również jednemu z największych w Polsce portali internetowych zajmującemu się rynkami finansowymi oraz prowadzi programy w telewizji biznesowej Comparic24.TV.